25809 ANUNT PUBLIC la procedura de autorizare mediu Spitalul Radauti

Diverse
paul77
ANUNT PUBLIC la procedura de autorizare SPITALUL MUNICIPAL “SF. DOCTORI COSMA ȘI DAMIAN “ RĂDĂUȚI, cu sediul in Mun. Rădăuți, str. Calea Bucovinei, nr. 34 A, județul Suceava, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, in scopul desfasurarii activităţii de asistență spitalicească (diagnosticare, spitalizare și tratare pacienți) în scopul asigurarii de asistență medicală și tratamente pe amplasamentele din Mun. Radauti, dupa cum urmeaza: -        în str. Calea Bucovinei, nr. 34 A, Rădăuţi,  pe drumul naţional Rădăuţi – Suceava, cu ieşire în drumul European E 86; -        în str. Spitalului, nr. 9, Rădăuți, județul Suceava, in apropiere de strada Stefan cel Mare, cu iesire catre Com. Marginea;     Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicita autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana joi, intre orele  8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00,  la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Suceava, Str. Bistriţei nr. 1A, Suceava, Cod 720264, judetul Suceava. Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul A.P.M. Suceava0230 - 51.40.56, 0230 - 51.39.22, Fax: 0230 514059, e-mail: office@apmsv.anpm.ro.Data limită până la care se primesc propuneri şi contestaţii este 31.01.2020.   Va multumim anticipat !   Manager,                                                                                          Traian Andronachi                                                      

Fotografii