Imobiliare SPATIU COMERCIAL DE INCHIRIAT SPIT MUN RADAUTI

12 Iul. 2022 Spitalul Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Rădăuți, codul fiscal 4327367, scoate la licitație in vederea închirierii, un spațiu in suprafața de 32,12 mp, situat la nivelul parterului Spitalului Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Rădăuți, adresa: Mun. Rădăuți, Str. Calea Bucovinei, Nr. 34A, Jud. Suceava, CP 724400, pe holul de acces dintre Spital si Ambulatoriu de specialitate. Destinația închirierii este cea de funcționare a unui chioșc in care sa se desfășoare activități de comerț cu produse alimentare, in condițiile legii. In vederea participării se achită la casieria Spitalului Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Rădăuți garanția de participare la licitație 200 lei / ofertant și valoarea caietului de sarcini și a documentației de licitație 100 lei (nerambursabili). Licitaţia va avea loc în ziua de ********, orele 11 la sediul Spitalului Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Rădăuți. Depunerea ofertelor se face la secretariatul Spitalului Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Rădăuți, Mun. Rădăuți, Str. Calea Bucovinei, Nr. 34A, Jud. Suceava, în plic închis până la data de ********, orele 16. În cazul în care, la primul termen nu sunt depuse cel puțin două oferte care să întrunească condițiile de eligibilitate, se organizează o noua licitație, ce va avea loc în ziua de ********, orele 11 la sediul Spitalului Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Rădăuți. Depunerea ofertelor se face la secretariatul Spitalului Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Rădăuți, Mun. Rădăuți, Str. Calea Bucovinei, Nr. 34A, Jud. Suceava, în plic închis până la data de ********, orele 16. Relații suplimentare se pot obține la telefon ******** Data limită a publicării anunțului ********

 
Anunţ publicat de paulvalentin77