Anunţuri > de urod

p. 1/1

Personal muncitor cu abilități manufacturiere, îndemânatic, meticulos, cunoștințe tehnice în utilizarea unor echipamente din industria confecțiilor, mecanică fină sau pielăriei.

Aptitudini deosebite în comunicare și cunoștințe temeinice de utilizare a P.C.-ului. Așteptăm C.V.-ul Dumneavoastră pe e-mail: radautzexperience@gmail.com.